Tuoteryhmät ja tuotteet

FLU400
Fluksinpoistoaine 400ml

Tekniset tiedot

Piirilevyjen puhdistusaine.

Poistaa tehokkaasti fluksin ja muut juotoksista jääneet
epäpuhtaudet piirilevyltä.
Varustettu puhdistusharjalla.

Tilauskoodi:

FLU400

Ponneaine:

sykloheksaani  30-60 %

propanol  10-30 %

Nettotilavuus: 400 ml
Käyttöturvallisuustiedote:

Turvamerkinnät

Erittäin helposti syttyvä aerosoli.
Ärsyttää ihoa.
Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
 

Faroinformation
Extremt brandfarlig aerosol.
Irriterar huden.
Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Orsakar allvarlig ögonirritation.
Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
 
     

                            VAARA - FARA

Katso lisätietoja tuotteen sivulta.

Määrä:
Fluksinpoistoaine 400ml
Hinta
1+ 25,50 EUR
10+ 24,20 EUR
50+ 22,95 EUR

Varastossa (3)