Tuoteryhmät ja tuotteet

KONTAKT60-200
Voiteleva puhdistuaine 270ml/200ml

Tekniset tiedot
Voiteleva puhdistusaine sähkö- ja elektroniikkalaitteille.
Ei johda sähköä.
 
Tilauskoodi:

KONTAKT60-200

Ponneaine:

hiilivetyseos  <25 %

butaani  <20 %

propaani  25-50 %

Bruttotilavuus:
270 ml
Nettotilavuus: 200 ml
Käyttöturvallisuustiedote:
Käyttöturvallisuustiedote:
(ruotsinkielinen)

Turvamerkinnät

Erittäin helposti syttyvä aerosoli.
Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa.
Ärsyttää ihoa.
Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
 

Faroinformation
Extremt brandfarlig aerosol.
Tryckbehållande: Kan sprängas vid uppvärmning.
Irriterar huden.
Orsakar allvarlig ögonirritation.
Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

     

                            VAARA - FARA

Katso lisätietoja tuotteen sivulta.

Määrä:
Voiteleva puhdistuaine 270ml/200ml
Hinta
1+ 12,70 EUR
12+ 11,45 EUR
48+ 10,16 EUR

Ei varastossa
Toimitusaika: 1 viikko