Tuoteryhmät ja tuotteet

HFFR400
Fluksinpoistoaine 400ml

Tekniset tiedot

Piirilevyjen puhdistusaine.

Poistaa tehokkaasti fluksin ja muut juotoksista jääneet
epäpuhtaudet piirilevyltä.
N-heksaaniton, ei sisällä otsonia tuhoavia liuotinaineita.
Soveltuu useimmille muoveille.
Varustettu puhdistusharjalla.

Tilauskoodi:

HFFR400

Ponneaine:

hiilivety  30-60 %

propaani  10-30 %

Nettotilavuus: 400 ml
Alkuperämaa: GB  (Iso-Britannia)
Tullikoodi: 38140090
Käyttöturvallisuustiedote:
(suomenkielinen)
Käyttöturvallisuustiedote:
(ruotsinkielinen)

Turvamerkinnät

Erittäin helposti syttyvä aerosoli.
Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa.
Ärsyttää ihoa.
Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
 

Faroinformation
Extremt brandfarlig aerosol.
Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
Irriterar huden.
Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Orsakar allvarlig ögonirritation.
Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
 
     

                            VAARA - FARA

Katso lisätietoja tuotteen sivulta.

Määrä:
Fluksinpoistoaine 400ml
Hinta
1+ 27,04 EUR
5+ 25,71 EUR
12+ 24,35 EUR

Varastossa (3)