Tuoteryhmät ja tuotteet

PRF-DEGR
Puhdistus- ja rasvanpoistoaine 520ml/460ml

Tekniset tiedot

Jarru- ja kitkapintojen puhdistusaine.

Erittäin tehokas, nopeasti haihtuva lian- ja rasvanpoistoaine.
Soveltuu hyvin esim. metalli-, lasi- ja keramiikkapinnoille
sekä useimmille kumi-, muovi- ja maalipinnoille.
 

Tilauskoodi:

PRF-DEGR

Ponneaine:

hiilivetyseos  40-60 %

isopropanol  10-20 %

butaani  15-25 %

propaani  15-25 %

Bruttotilavuus: 520 ml
Nettotilavuus: 460 ml
Käyttöturvallisuustiedote:
Käyttöturvallisuustiedote:
(ruotsinkielinen)

Turvamerkinnät

Erittäin helposti syttyvä aerosoli.
Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin.
Ärsyttää ihoa.
Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
 

Faroinformation
Extremt brandfarlig aerosol.
Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
Irriterar huden.
Orsakar allvarlig ögonirritation.
Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
 
        

                                           VAARA - FARA

Määrä:
Puhdistus- ja rasvanpoistoaine 520ml/460ml
Hinta
1+ 6,89 EUR
12+ 6,20 EUR
48+ 5,51 EUR

Varastossa (3)