Tuoteryhmät ja tuotteet

PRF-LABEL
Tarraliiman irrotuspaine 220ml/165ml

Tekniset tiedot

Tehokas, sitruunantuoksuinen tarraliiman poistoaine tarrojen,
etikettien, liimajäänteiden, öljy-, rasva- ym. tahrojen poistoon.

Soveltuu useimmille muovi- ja maalipinnoille (ei polystyreenille).
 

Tilauskoodi:

PRF-LABEL

Ponneaine:

hiilivetyseos  30-40 %

butaani  10-20 %

propaani  10-20 %

Bruttotilavuus: 220 ml
Nettotilavuus: 165 ml
Käyttöturvallisuustiedote:  
Käyttöturvallisuustiedote:
(ruotsinkielinen)
 

Turvamerkinnät

Erittäin helposti syttyvä aerosoli.
Ärsyttää ihoa.
Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
 

Faroinformation
Extremt brandfarlig aerosol.
Irriterar huden.
Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
 
     

                            VAARA - FARA

Määrä:
Tarraliiman irrotuspaine 220ml/165ml
Hinta
1+ 9,70 EUR
12+ 8,75 EUR
48+ 7,75 EUR

Varastossa (29)