Tuoteryhmät ja tuotteet

PRF5-99-520
Yleisvoiteluaine 520ml/400ml

Tekniset tiedot

Voitelu- ja suoja-aine yleiskäyttöön. Sähkölaitteiden suoja.

Voitelee ja poistaa kitinät, estää hapettumisen ja ruostumisen
sekä jäätymisen.
 

Tilauskoodi:

PRF5-99-520

Ponneaine:

butaani  15-20 %

propaani  15-20 %
isopropanol  5-10 %

Bruttotilavuus: 520 ml
Nettotilavuus: 400 ml
Käyttöturvallisuustiedote:
Käyttöturvallisuustiedote:
(ruotsinkielinen)

Turvamerkinnät

Erittäin helposti syttyvä aerosoli.
Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin.
Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista ja halkeilua.
 

Faroinformation

Extremt brandfarlig aerosol.
Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
Orsakar allvarlig ögonirritation.
Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
 

  

              VAARA - FARA

Määrä:
Yleisvoiteluaine 520ml/400ml
Hinta
1+ 8,90 EUR
12+ 8,00 EUR
48+ 7,11 EUR

Varastossa (4)