Tuoteryhmät ja tuotteet

PRF290
Erikoisvoiteluaine 220ml/165ml

Tekniset tiedot

Erikoisjalostettu mineraaliöljy vaativaan voiteluun.

Soveltuu erittäin hyvin elektroniikan mekaanisten osien voiteluun.
 

Tilauskoodi:

PRF290

Ponneaine:

hiilivetyseos  10-20 %

butaani  15-20 %

propaani  15-20 %

Bruttotilavuus: 220 ml
Nettotilavuus: 165 ml
Käyttöturvallisuustiedote:
Käyttöturvallisuustiedote:
(ruotsinkielinen)

Turvamerkinnät

Erittäin helposti syttyvä aerosoli.
Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin.
Ärsyttää ihoa.
Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
 

Faroinformation

Extremt brandfarlig aerosol.
Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
Irriterar huden.
Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
 

        

                                           VAARA - FARA

Määrä:
Erikoisvoiteluaine 220ml/165ml
Hinta
1+ 7,11 EUR
12+ 6,40 EUR
48+ 5,70 EUR

Varastossa (6)