Tuoteryhmät ja tuotteet

PRF-BAJOL
Vaseliinispray 520ml/400ml

Tekniset tiedot

Vaseliinispray, joka tunkeutuu ja tarttuu tehokkaasti
voideltavaan kohteeseen.

Suojaa ruostumiselta ja korroosiolta.
Korkea lämmönkestävyys ja hyvä vedensietokyky.
 

Tilauskoodi:

PRF-BAJOL

Ponneaine:

hiilivetyseos  30-40 %

butaani  10-20 %

propaani  10-20 %

Bruttotilavuus: 520 ml
Nettotilavuus: 400 ml
Käyttöturvallisuustiedote:
Käyttöturvallisuustiedote:
(ruotsinkielinen)

Turvamerkinnät

Erittäin helposti syttyvä aerosoli.
Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin.
Ärsyttää ihoa.
Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
 

Faroinformation

Extremt brandfarlig aerosol.
Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
Irriterar huden.
Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
 

     

                                          VAARA - FARA

Määrä:
Vaseliinispray 520ml/400ml
Hinta
1+ 13,26 EUR
12+ 11,95 EUR
48+ 10,60 EUR

Varastossa (26)