Tuoteryhmät ja tuotteet

TIX
Kontaktiliima geeli 50ml

Tekniset tiedot

Geelimäinen kontaktiliima.

Helppokäyttöinen, valumaton liima.

Kiinnittyy hyvin mm. kovamuoveihin (ei polystyreeni),

kumiin, nahkaan, linoleumiin, korkkiin, puuhun, lastulevyyn,

betoniin ja metalleihin. Ei imeydy huokoisiin pintoihin.
 

Tilauskoodi:

TIX

Lämpötilankesto:

+70 ˚C  (kuivana)

Kuivumisaika:
10-25 min
Säilyvyys:

n. 2 vuotta

Sisältö:

50 ml

Käyttöturvallisuustiedote:


Turvamerkinnät

Helposti syttyvä neste ja höyry.
Ärsyttää ihoa.
Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
 

Faroinformation
Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Irriterar huden.
Orsakar allvarlig ögonirritation.
Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
 
     

                            VAARA - FARA

Tämä tuote on poistunut varasto-/myyntiohjelmasta!

Katso lisätietoja tuotteen sivulta.

Kontaktiliima geeli 50ml
Hinta
1+ 5,51 EUR

Ei varastossa,
tuote poistunut