Tuoteryhmät ja tuotteet

VA-100
Pikaliima 10g

Tekniset tiedot

Syanoakrylaattipohjainen pikaliima.
Kortti varustettu pensselillä. Kuivuu nopeasti.

Soveltuu mm. metallien, kumien ja useimpien muovien

liimaamiseen. Ei huokoisille pinnoille.
Tuote tarkoitettu vain kuluttaja-asiakkaille.
 

Tilauskoodi:

VA-100

Kuivumisaika:

2-5 min

Sisältö:

10 g

Käyttöturvallisuustiedote:
(saksankielinen)


Turvamerkinnät

Helposti syttyvä neste ja höyry.
Haitallista nieltynä.
Haitallista joutuessaan iholle.
Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
Haitallista hengitettynä.
Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.
Syanoakrylaattia. Vaara.
Liimaa ihon ja silmät hetkessä.
Säilytettävä lasten ulottumattomissa.
 

Faroinformation
Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Skadligt vid förtäring.
Skadligt vid hudkontakt.
Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skadligt vid inandning.
Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Cyanoakrylat. Fara.
Fäster snabbt på hud och ögon.
Förvaras oåtkomligt för barn.
 
  

              VAARA - FARA

Katso lisätietoja tuotteen sivulta.

Määrä:
Pikaliima 10g
Hinta
1+ 1,96 EUR
10+ 1,66 EUR
50+ 1,48 EUR

Ei varastossa
Toimitusaika: 1 viikko