Tuoteryhmät ja tuotteet

VASELINE701
Vaseliinispray 270ml/200ml

Tekniset tiedot

Spray-vaseliini, joka tunkeutuu ja tarttuu tehokkaasti
voideltavaan kohteeseen.

Suojaa ruostumiselta ja korroosiolta.
Korkea lämmönkestävyys ja hyvä vedensietokyky.
 

Tilauskoodi:

VASELINE701

Ponneaine:

hiilivety  25-50 %
hiilidioksidi  1-5 %

Bruttotilavuus: 270 ml
Nettotilavuus: 200 ml
Käyttöturvallisuustiedote:
Käyttöturvallisuustiedote:
(ruotsinkielinen)

Turvamerkinnät

Erittäin helposti syttyvä aerosoli.
Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa.
Ärsyttää ihoa.
Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
 

Faroinformation

Extremt brandfarlig aerosol.
Tryckbehållande: Kan sprängas vid uppvärmning.
Irriterar huden.
Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
 

     

                             VAARA - FARA

Katso lisätietoja tuotteen sivulta.

Määrä:
Vaseliinispray 270ml/200ml
Hinta
1+ 12,75 EUR
10+ 11,45 EUR
40+ 10,21 EUR

Varastossa (5)