Tuoteryhmät ja tuotteet

KONTAKT60-100
Voiteleva puhdistuaine 100ml

Tekniset tiedot
Voiteleva puhdistusaine sähkö- ja elektroniikkalaitteille. Ei johda sähköä.
 
Tilauskoodi:

KONTAKT60-100

Ponneaine:

hiilivetyseos  <25 %

butaani  <20 %

propaani  25-50 %

Nettotilavuus: 100 ml
Käyttöturvallisuustiedote:
Käyttöturvallisuustiedote:
(ruotsinkielinen)

Turvamerkinnät

Erittäin helposti syttyvä aerosoli.
Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa.
Ärsyttää ihoa.
Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

Faroinformation
Extremt brandfarlig aerosol.
Tryckbehållande: Kan sprängas vid uppvärmning.
Irriterar huden.
Orsakar allvarlig ögonirritation.
Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

     

                            VAARA - FARA

Katso lisätietoja tuotteen sivulta.

Määrä:
Voiteleva puhdistuaine 100ml
Hinta
1+ 8,10 EUR
10+ 7,30 EUR
50+ 6,45 EUR

Ei varastossa
Toimitusaika: 1 viikko