Tuoteryhmät ja tuotteet

RND-FC-400
Fluksinpoistoaine piirilevyn puhdistukseen 400ml

Tekniset tiedot

Piirilevyjen puhdistusaine.

Poistaa tehokkaasti fluksin ja muut juotoksista jääneet
epäpuhtaudet piirilevyltä. Nopeasti kuivuva.

Tilauskoodi:

RND-FC-400

Ponneaine:

sykloheksaani  30-60 %

propaani  10-30 %

Tilavuus: 400 ml
Alkuperämaa: GB  (Iso-Britannia)
Tullikoodi: 38140010
Käyttöturvallisuustiedote:
(suomenkielinen)
Käyttöturvallisuustiedote:
(ruotsinkielinen)

Turvamerkinnät

Erittäin helposti syttyvä aerosoli.
Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa.
Ärsyttää ihoa.
Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
 

Faroinformation
Extremt brandfarlig aerosol.
Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
Irriterar huden.
Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Orsakar allvarlig ögonirritation.
Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
 
     

                            VAARA - FARA


Määrä:
Fluksinpoistoaine piirilevyn puhdistukseen 400ml
Hinta
1+ 8,15 EUR
12+ 7,35 EUR
48+ 6,50 EUR

Varastossa (9)