Tuoteryhmät ja tuotteet

K2-METAL
Metalliiliima 56,7g

Tekniset tiedot

2-komponenttinen metalliliima. Kovettuu kuten teräs epoksihartsin ja kovettimen sekoittamisen jälkeen. Kestää poraamista ja hiontaa.


 

Tilauskoodi:

K2-METAL

Sisältö:

56,7 g

Käyttöturvallisuustiedote (englanninenkielinen):


Turvamerkinnät

Ärsyttää ihoa.
Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
 

Faroinformation
Irriterar huden.
Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Orsakar allvarlig ögonirritation.
Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
 
  

              VAARA - FARA


Määrä:
Metalliiliima 56,7g
Hinta
1+ 9,70 EUR
5+ 9,20 EUR
25+ 8,75 EUR

Varastossa (5)