Tuoteryhmät ja tuotteet

PRF7-78
Voiteleva puhdistuaine 220ml/165ml

Tekniset tiedot
Voiteleva puhdistusaine sähkö- ja elektroniikkalaitteille.
Ei johda sähköä.
 
Ponneaine:

isopropanol  10-15 %

butaani  15-20 %

propaani  15-20 %

Bruttotilavuus: 220 ml
Nettotilavuus: 165 ml
Käyttöturvallisuustiedote:  
Käyttöturvallisuustiedote:
(ruotsinkielinen)
 

Turvamerkinnät

Erittäin helposti syttyvä aerosoli.
Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin.
Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista ja halkeilua.
 

Faroinformation
Extremt brandfarlig aerosol.
Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
Orsakar allvarlig ögonirritation.
Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
 
     

                             VAARA - FARA

Määrä:
Voiteleva puhdistuaine 220ml/165ml
Hinta
1+ 7,45 EUR
12+ 6,70 EUR
48+ 5,95 EUR

Varastossa (25)