Tuoteryhmät ja tuotteet

PRF301
Silikoniöljy 220ml/165ml

Tekniset tiedot
Väritön puhdistus- ja suoja-aine, jolla on erittäin
korkea lämmönkestävyys.
 
Tilauskoodi: PRF301
Käyttölämpötila: -40...+315 °C
Ponneaine:

hiilivetyseos  40-50 %

butaani  10-20 %

propaani  10-20 %

Bruttotilavuus: 220 ml
Nettotilavuus: 165 ml
Käyttöturvallisuustiedote:
Käyttöturvallisuustiedote:
(ruotsinkielinen)

Turvamerkinnät

Erittäin helposti syttyvä aerosoli.
Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin.
Ärsyttää ihoa.
Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
 

Faroinformation

Extremt brandfarlig aerosol.
Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
Irriterar huden.
Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
 

        

                                           VAARA - FARA

Määrä:
Silikoniöljy 220ml/165ml
Hinta
1+ 8,00 EUR
12+ 7,20 EUR
48+ 6,40 EUR

Varastossa (10)