Tuoteryhmät ja tuotteet

PRF-TEFSOL
Teflon-kuivavoiteluaine 520ml/400ml

Tekniset tiedot

Teflon-kuivavoiteluaine kohteisiin, joissa vaaditaan
tahratonta voitelua. Hylkii vettä, öljyä, likaa ja pölyä.
Estää kiinnitarttumisen. Ei sisällä öljyä eikä rasvaa.
 

Tilauskoodi:

PRF-TEFSOL

Ponneaine:

hiilivetyseos  40-60 %

butaani  20-30 %

propaani  20-30 %

Bruttotilavuus: 520 ml
Nettotilavuus: 400 ml
Käyttöturvallisuustiedote:
Käyttöturvallisuustiedote:
(ruotsinkielinen)

Turvamerkinnät

Erittäin helposti syttyvä aerosoli.
Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin.
Ärsyttää ihoa.
Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
 

Faroinformation

Extremt brandfarlig aerosol.
Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
Irriterar huden.
Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
 

        

                                          VAARA - FARA

Määrä:
Teflon-kuivavoiteluaine 520ml/400ml
Hinta
1+ 13,65 EUR
12+ 12,30 EUR
48+ 10,90 EUR

Varastossa (8)