Tuoteryhmät ja tuotteet

Kierrätysohjeet

Ajattele ympäristöä - kierrätä oikein !


Akut - Paristot

Käytöstä poistetut akut ja paristot tulee toimittaa akkujen ja paristojen kierrätyspisteeseen.
Akkujen ja paristojen navat on suojattava esim. teipillä mahdollisen oikosulun estämiseksi kierrätysastioissa.

Älä heitä akkuja tai paristoja talousjätteisiin !

  

Lamput

Käytöstä poistetut energiansäästölamput sekä loisteputket tulee toimittaa niille tarkoitettuun
kierrätyspisteeseen.
LED-lamput tulee toimittaa elektroniikkaromun kierrätyspisteeseen.
Tavalliset hehku- ja halogeenilamput voidaan laittaa karkeajätteeseen.

Älä heitä lamppuja talousjätteisiin !

  

Sähkö- ja elektroniikkatuotteet

Käytöstä poistetut elektroniikkatuotteet, kaapelit yms. tulee toimittaa elektroniikkaromun
kierrätyspisteeseen.
Mikäli kierrätykseen toimitettava laite toimii paristoilla tai akuilla, poista ne, mikäli mahdollista, ja toimita akut ja paristot niille kuuluvaan kierrätyspisteeseen noudattaen niille määrättyjä kierrätysohjeita.

Älä heitä elektroniikkatuotteita talousjätteisiin !