Tuoteryhmät ja tuotteet

RoHS - Reach


RoHS1 / RoHS2
RoHS-merkinnällä varustetut tuotteemme täyttävät 2002/95/EU ja 2011/65/EU RoHS-direktiivin.
RoHS 1/2 -direktiivin täyttävien tuotteiden rajoitetut raaka-aineet ja niiden sallitut maksimipitoisuudet:
-kadmium (Cd)
-lyijy (Pb)
-elohopea (Hg)
-kuudenarvoinen kromi (Cr6+)
-polybromatut bifenyylit (PBB)
-polybromatut difenyylieetterit (PBPE)

Sallitut enimmäispitoisuudet:
-kadmium (Cd)  0,01 p-%
-muut aineet  0,1 p-%

   

RoHS3
RoHS3-merkinnällä varustetut tuotteemme täyttävät 2015/863/EU RoHS-direktiivin.
RoHS3-direktiivin täyttävien tuotteiden rajoitetut raaka-aineet ja niiden sallitut maksimipitoisuudet:
-kadmium (Cd)
-lyijy (Pb)
-elohopea (Hg)
-kuudenarvoinen kromi (Cr6+)
-polybromatut bifenyylit (PBB)
-polybromatut difenyylieetterit (PBPE)
-bisftalaatti (2-etyyliheksyyli) (DEHP)
-butyylibentsyyliftalaatti (BBP)
-dibutyyliftalaatti (DBP)
-di-isobutyyliftalaatti (DIBP)

Sallitut enimmäispitoisuudet:
-kadmium (Cd)  0,01 p-%
-muut aineet  0,1 p-%

   

Reach
Reach-merkinnällä varustetut tuotteemme täyttävät EU:n Reach-asetuksen 1907/2006/EU.