Tuoteryhmät ja tuotteet

NAOH-50G
Piirilevyn kehitysaine natriumhydroksidi (lipeä) 50g

Tekniset tiedot

Natriumhydroksidi (lipeä).
Soveltuu valoherkän lakan kehitykseen piirilevyjen valmistuksessa.
 

Tilauskoodi:

NAOH-50G

Materiaali:

natriumhydroksidi  (lipeä)

Sisältö: 50 g
Sekoitussuhde: 50 g / 1 litra vettä  (+25...+30 °C)
Kehitysaika: 0,5-2 min
Käyttöturvallisuustiedote:
Käyttöturvallisuustiedote:
(ruotsinkielinen)
Huomautuksia: Aine on syövyttävää ja ympäristölle vaarallista.
Käytetty neste tulee toimittaa suljetussa
astiassa ongelmajätteiden keräyspisteeseen.

Turvamerkinnät

Voi syövyttää metalleja.
Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa.
Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
 

Faroinformation
Kan vara korrosivt för metaller.
Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
 
     

                             VAARA - FARA


Määrä:
Piirilevyn kehitysaine natriumhydroksidi (lipeä) 50g
Hinta
1+ 5,20 EUR
10+ 4,41 EUR
50+ 3,89 EUR

Varastossa (12)