Tuoteryhmät ja tuotteet

ULS200D
Piirilevyjen puhdistusaine 200ml

Tekniset tiedot

Nopeasti kuivuva, liuotinpohjainen piirilevyjen puhdistusaine.

Poistaa tehokkaasti suojalakan, fluksin ja hartsin piirilevyltä.
Soveltuu useimmille muoveille.

Tilauskoodi:

ULS200D

Ponneaine:

sykloheksaani  30-60 %

propaani  10-30 %

Nettotilavuus: 200 ml
Alkuperämaa: GB  (Iso-Britannia)
Tullikoodi: 38140090
Käyttöturvallisuustiedote:
(suomenkielinen)
Käyttöturvallisuustiedote:
(suomenkielinen)

Turvamerkinnät

Erittäin helposti syttyvä aerosoli.
Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa.
Ärsyttää ihoa.
Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
 

Faroinformation
Extremt brandfarlig aerosol.
Tryckbehållare: Kan Sprängas vid uppvärmning.
Irriterar huden.
Orsakar allvarlig ögonirritation.
Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
 
     

                            VAARA - FARA

Katso lisätietoja tuotteen sivulta.

Määrä:
Piirilevyjen puhdistusaine 200ml
Hinta
1+ 14,76 EUR
5+ 14,00 EUR
12+ 13,31 EUR

Ei varastossa
Toimitusaika: 1 viikko