Tuoteryhmät ja tuotteet

FLU01L
Fluksinpoistoaine 1000ml

Tekniset tiedot

Piirilevyjen puhdistusaine.

Poistaa tehokkaasti fluksin ja muut juotoksista jääneet
epäpuhtaudet piirilevyltä. Kuivuu nopeasti.

Soveltuu useimmille muoveille.

 

Asiakkaamme suosittelema tuote.

 

Tilauskoodi:

FLU01L

Nettotilavuus: 1 000 ml
Alkuperämaa: GB  (Iso-Britannia)
Tullikoodi: 38140090
Käyttöturvallisuustiedote:
(suomenkielinen)
Käyttöturvallisuustiedote:
(ruotsinkielinen)

Turvamerkinnät

Ärsyttää ihoa.
Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
 

Faroinformation
Irriterar huden.
Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Orsakar allvarlig ögonirritation.
Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
 
     

                            VAARA - FARA

Katso lisätietoja tuotteen sivulta.

Määrä:
Fluksinpoistoaine 1000ml
Hinta
1+ 56,30 EUR
5+ 53,51 EUR
12+ 50,65 EUR

Varastossa (2)