Tuoteryhmät ja tuotteet

EMI35
Sähköä johtava kuparipinnoite 270ml/200ml

Tekniset tiedot

Kuparipohjainen, sähköä johtava pinnoite muovipinnoille.

Käytetään häiriösuojauksena sekä staattisen sähkön ehkäisynä

esim. elektroniikkalaitteistojen koteloissa.

 

Tilauskoodi:

EMI35

Ponneaine:

butaani  10-25 %

propaani  5-10 %

Kuparipitoisuus:20 % maks.
Bruttotilavuus:270 ml
Nettotilavuus:200 ml
Käyttöturvallisuustiedote:
Käyttöturvallisuustiedote:
(ruotsinkielinen)

Turvamerkinnät

Erittäin helposti syttyvä aerosoli.
Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa.
Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
 

Faroinformation
Extremt brandfarlig aerosol.
Tryckbehållande: Kan sprängas vid uppvärmning.
Orsakar allvarlig ögonirritation.
Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

      

                            VAARA - FARA

Katso lisätietoja tuotteen sivulta.

Määrä:
Sähköä johtava kuparipinnoite 270ml/200ml
Hinta
1+ 44,95 EUR
12+ 42,71 EUR
48+ 40,45 EUR

Varastossa (2)