Tuoteryhmät ja tuotteet

URETHANE71
Polyuretaanilakka 270ml/200ml

Tekniset tiedot

Nopeasti kuivuva, kirkas polyuretaanilakka.
Hyvä sähköneristyskyky sekä lämpötilankesto.
Soveltuu esim. käämien suojalakaksi.
 

Tilauskoodi:

URETHANE71

Lämpötila-alue:
-40...+120 °C
Kuivumisaika:
15-20 min  (+25 °C)
Bruttotilavuus: 270 ml
Nettotilavuus: 200 ml
Käyttöturvallisuustiedote:
Käyttöturvallisuustiedote:
(ruotsinkielinen)

Turvamerkinnät

Erittäin helposti syttyvä aerosoli.
Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa.
Ärsyttää ihoa.
Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
 

Faroinformation
Extremt brandfarlig aerosol.
Tryckbehållande: Kan sprängas vid uppvärmning.
Irriterar huden.
Orsakar allvarlig ögonirritation.
Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
 
     

                            VAARA - FARA

Katso lisätietoja tuotteen sivulta.

Määrä:
Polyuretaanilakka 270ml/200ml
Hinta
1+ 15,05 EUR
12+ 13,55 EUR
48+ 12,05 EUR

Varastossa (9)