Tuoteryhmät ja tuotteet

SK10
Juotoslakka 270ml/200ml

Tekniset tiedot

Juotoslakka tuotanto-, korjaus- ja huoltotehtäviin.
Helpottaa juottamista.

Estää piirilevyjen hapettumisen.
 

Tilauskoodi:

SK10

Ponneaine:

propaani  10-30 %

Fluksi: F-SW31
Käyttölämpötila: ±0...+60 °C
Kuivumisaika: n. 30 min
Bruttotilavuus: 270 ml
Nettotilavuus: 200 ml
Käyttöturvallisuustiedote:
Käyttöturvallisuustiedote:
(ruotsinkielinen)

Turvamerkinnät

Erittäin helposti syttyvä aerosoli.
Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa.
Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
 

Faroinformation
Extremt brandfarlig aerosol.
Tryckbehållande: Kan sprängas vid uppvärmning.
Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Orsakar allvarlig ögonirritation.
Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
 
     

                             VAARA - FARA

Katso lisätietoja tuotteen sivulta.

Määrä:
Juotoslakka 270ml/200ml
Hinta
1+ 14,55 EUR
12+ 13,09 EUR
48+ 11,66 EUR

Tulossa: 15.09.2023