Tuoteryhmät ja tuotteet

FLUX-TK-100ML
Fluksineste 1.1.2/3A No-Clean 100ml

Tekniset tiedot

Juoksute (fluksi) helpottamaan vaikeasti tinautuvien
kohteiden juottamista.
Keskiaktiivinen fluksineste.
Alkoholiliukoinen. Ei vaadi pesua (No-Clean).

Soveltuu alhaisille juotoslämpötiloille käsijuotoksiin.
Soveltu myös polyuretaanilakoilla päällystettyjen
komponenttien juottamiseen.
Tuote tarkoitettu vain kuluttaja-asiakkaille.
 

Tilauskoodi:

FLUX-TK-100ML

Fluksi:

ISO 9454-1  1.1.2/3 A

Maks. juotoslömpötila:

+280 °C

Kiinteiden aineiden pitoisuus:

24 %

Tiheys:

0,86 g/cm³  (+20 °C)

Sisältö:

100 ml

Käyttöturvallisuustiedote:
(englanninkielinen)


Turvamerkinnät

Helposti syttyvä neste ja höyry.
Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.
Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
 

Faroinformation

Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Orsakar allvarlig ögonirritation.
Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
 

  

               VAARA - FARA


Katso lisätietoja tuotteen sivulta.

Määrä:
Fluksineste 1.1.2/3A No-Clean 100ml
Hinta
1+ 5,70 EUR
5+ 5,15 EUR
10+ 4,56 EUR

Varastossa (2)