Tuoteryhmät ja tuotteet

FLUX-TS8-100ML
Fluksineste 3.2.1A (F-SW13) 100ml

Tekniset tiedot

Juoksute (fluksi) helpottamaan vaikeasti tinautuvien
kohteiden juottamista.
Hartsiton, korkea-aktiivinen fluksineste.
Alkoholiliukoinen.

Soveltuu kromi- ja nikkeliyhdisteiden sekä rauta- ja
teräspitoisten materiaalien juottamiseen.
Tuote tarkoitettu vain kuluttaja-asiakkaille.
 

Tilauskoodi:

FLUX-TS8-100ML

Fluksi:

ISO 9454-1  3.2.1 A (F-SW13)

Kiinteiden aineiden pitoisuus:

10 %

Tiheys:

1,27 g/cm³  (+20 °C)

Sisältö:

100 ml

Käyttöturvallisuustiedote:
(englanninkielinen)


Turvamerkinnät

Helposti syttyvä neste ja höyry.
Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.
Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
 

Faroinformation

Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Orsakar allvarlig ögonirritation.
Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
 

  

               VAARA - FARA


Katso lisätietoja tuotteen sivulta.

Määrä:
Fluksineste 3.2.1A (F-SW13) 100ml
Hinta
1+ 8,90 EUR
5+ 8,00 EUR
10+ 7,11 EUR

Varastossa (8)